Tomo 6
Numero 4
November 2004

 

Home About Us Site Map Contact Us Archives

ARIES  Ang panahong ito ay maayos para sa iba’t ibang gawain. Mataas ang iyong energy level at malakas ang iyong pananampalataya. Samakatuwid, maaari kang magtagumpay sa iyong mithiin. Ang mga pagkakataon ay darating sa pamamagitan ng isang kaibigan na may alam tungkol sa isang pagkakakitaang proyekto na naumpisahan na. Ngayon ay hindi ka nawiwili lang sa iyong point of view o palagay, kundi tunay na nakikinig ka rin sa opinyon ng iba.

 

 

TAURUS   Kahit na ikaw ay nasa pinakamaayos na kapaligiran, masasabak ka pa rin sa isang debatehan. Ang mga katunggali mo ay maaaring mga dati mong kasundo, ka-team, o mga taong nabighani mo dahil sa iyong maayos na pag-iisip o posiyon. Masasalubong mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong iba’t ibang karelasyon. Ang mga maayos ay mananatiling maayos, ngunit ang mga masasama ay magiging mahihirap na makasundo. Sikapin mong alisin ang hindi pagkakaunawan sa iyong paligid. Pagandahin ang iyong tahanan lalo na’t Pasko na naman.

 

 

GEMINI   Marahil may malilikha kang isang pagkakataon na maaari mong makontrol o magkakaroon ka ng autoridad sa ibang tao, at maging lider o director. Ang iyong energies ay naka-balanse at dahil dito, makakaranas ka ng kaginhawahan o kaluguran sa pagitan ng isang gawaing makalipunan. Maaari kang mag-aral ng isang subject na hindi mo pa natutuklasan, o kaya lumakbay para mag-research. Huwag mong ilihim ang kaalaman na ito. At ipahiwatig mo sa isang tao kung ano ang iyong nararamdaman tungkol sa bagay na ito.

 

 

CANCER    May nangyari sa iyong nakaraan na bumabalik sa iyong alaala kaya naapektuhan ang iyong katauhan. Ito ay maaaring isang relasyon na lumampas na sa estado ng pagkaromantiko. Ito ay panahon na para plantsahin ang mga gusot ng inyong pagkakaibigan. Kailangan mo ang pagmamahal at pagpapatibay na maaari lang manggaling sa isang pagkakaibigan.

 

 

LEO   Mag-ingat sa mataas na presyon ng dugo. Madali kang magalit o mawalan ng pasensiya kapag ang iyong ginagawa ay hindi nakakuha ng katuparan nito dahil sa may mga humahadlang. Subalit maaari mo pang iwasan ang gulo dahil mas gugustuhin mong maging malumanay at malambing sa mga taong nakapaligid sa iyo, dahil may kinalolokohan ka namang tao sa ngayon. Iwasan ang maging maluho sa pagkain.

 

 

VIRGO    Ang mga mataas na kaisipan ay may malalim na epekto sa iyong pag-iisip ngayon o kaya may epekto kang malalim sa isang tao ngayon. Ikaw at ang kaibigan mo ay namamangha sa isang force o lakas na humahawak sa kaisipan ng bawat isa sa inyo. Para bang may bagong energy na bumaba na nagpapatakbo sa inyong mga utak na hindi na kailangang isawika. Dahil sa pakiramdam ninyo, ito ay tumatagos sa kaibuturan ng inyong pagkatao.

 

 

LIBRA   Hanapin ang mga karanasan na bubukas ng bagong dimesyon ng realidad, sa halip na sayangin ang iyong lakas sa pagsagip ng iyong mga lumang ideya. Palawakin at pahabain ang iyong mga paniniwala sa ngayon sa pamamagitan ng pakikisamo kay Venus – ang diyosa ng pagmamahal at kagandahan sa arts. Dahil dito, magkakaroon ka ng isang karanasan na pampalawak ng iyong kamalayan at magdadala ng iyong personal growth. Maaakit ka sa mga bagong tao na maaring iba sa iyo sa lahi, o mga taong mas mataas ang pinag-aralan at mas malawak ang karanasan.

 

 

SCORPIO   Lumalakas ang relasyon sa mahal sa buhay dahil sa Sun conjunct Venus sa iyong sign. Ito ay nangyayari dahil sa ang sex ay lumalampas sa physical act at nagiging kasangkapan ng pagbabago sa kalooban ng tao. Ang planetary transit na ito ay aakit ng malaking salapi sa pagitan ng iyong partner o asawa, business, o kaya sa bangko na hindi magiging malaking hirap sa iyo. Ngayon ay magandang panahon para mag-aral ng bagong aralin na makakabuti sa iyong karera.

 

 

SAGITTARIUS  Nakikiisa na ang iyong basic ego energies sa iyong kinabukasan sa ngayon. Gusto mong magtrabaho para sa iyong kinabukasan. Ang problema para sa iyong palagay ay hindi mo makuha pa ang mga tao na maaari mong makasama sa trabaho. Kapag nakita mo na sila, magiging productive ang panahong ito. Team action ang iyong hangad.

 

 

CAPRICORN    May mga behavior pattern sa nakaraan na nakalimutan mo na. Ngunit bumabalik sila ngayon sa iyong pag-iisip at naglalaro na naman sa buhay mo. Hindi mo lang alam na nangyayari ito, at may mga taong kilala ka na lumalayo sa iyo at maaring gumawa ng mga bagay-bagay na patago para siraan ka. Kung ikaw ay magagalit, iwasan ang maging confrontational. Sa halip, harapin mo ang iyong sarili o kaya sumama ka sa isang social service na tumutulong sa mga mahihirap na tao.

 

 

AQUARIUS  May mabuting panig ang iyong Sun-Venus negative transit na nanggagaling sa kanyang kakayahang umakit ng salapi at tao. May mga darating na salapi, ngunit may isang problema—may gawi kang maging maluho sa panahong ito. Dahil kaya sa Pasko? Minsan lang naman sa isang taon ito. May hahawakan kang responsabilidad sa trabaho, at palalawigin ni Venus ang iyong talino sa paghawak ng mga tao sa trabaho.

 

 

PISCES   May kasayahan kang mararanasan sa pakikipanayam sa iyong mga kamag-anak sa mga araw na ito. Subalit maski mag-isa ka lang, maayos pa rin. Magiging malambing ka sa mga taong mahalaga sa iyo. Sila naman ay lubhang masaya dahil kasama ka sa kanilang paroo’t parito. Magiging masipag ka sa paggagawa ng creative at craft projects na balak mong ipamigay na pamasko.

 

Home | About Us | Site Map | Contact Us | Archives
MAIN : Philippine News | Asian News | Migranteng Pinoy | Editoryal / Opinyon | Community News | Commentary | Pinoy Sports
LIFESTYLE : Pusong Pinay | Lakbay Pinoy | On Focus | Horoscope | Lathalaang Ginto | Maikling Kuwento | Beauty | Buhay OFW | Lunti  
SHOWBIZ :
Silangan Entertainment | Q & A | Ricky's Diary | Showbiz ka ba | Star Files | Tell no Tales | Hollywood Spills | Gets N'yo
INTERACTIVE :
Guestbook | Silangan Forum | Shopping

Powered by: 
Silangan Shimbun Web Admin
 

Silangan Shimbun
© 2003 - All Rights Reserved.