Tomo 6
Numero 5
December 2004

 

Home About Us Site Map Contact Us Archives

Mga Bagong Patakaran
Ukol sa BatasPang-Imigrasyon ng Japan
(epektibo simula 02 Disyembre 2004)

A. Simula sa ika-2 ng Disyembre 2004, ang mga multa para sa mga sumusunod na mga paglabag at tataas na:

1. para sa illegal entry, overstay, unqualified activities, etc., ay mumultahan ng 3 million yen:

  • para sa mga pumasok ng Japan gamit ang pekeng passport o ibang pampublikong dokumento o binagong passport o sa pagpasok ng Japan ng palihim o jump-ship (illegal entry);

  • pamamalagi sa Japan nang labis sa ipinagkaloob na panahon (overstay);

  • pagtratrabaho sa mga establisimiyentong pang-aliwan, para sa mga 18 taon gulang pataas, para sa mga may hawak na estado na college student (unqualified activities)

2. paghihikayat ng ipinagbabawal na pagtatrabaho ay mumultahan ng 3 million yen

  • kapag ang isang tao o kumpanya ay tumanggap ng isang banyaga na overstaying o hindi pinahihintulutan ng kanyang visa o estado na magtratrabaho, ay tinanggap sa empleyo o pinagtrabaho ng labag sa batas o di kaya’y ibinigay ang nasabing banyaga sa ibang kumpanya para magtrabaho

3. paggawa ng isang trabaho maliban doon sa pinahihintulutan ng visa ay mumultahan ng 2 million yen

  • ang isang banyaga na may estado bilang pre-college student ay nagtratrabaho ng part-time (arrobaito) nang walang pahintulot.

B. Ang patakaran para sa panahon na pagbabawalan ang isang banyaga na muling makapasok ng Japan ay babaguhin ayon sa sumusunod:

1. kung ang banyaga ay may dating deportation record na o sentensya ng korte para sa isang krimen at muli na naman nahuli: 10 taon;

2. kung ang banyaga ay wala pang deportation record o criminal record at sumuko ayon sa sariling kagustuhan: 1 taon;

3. kung ang banyaga ay pinaalis ng Japan dahil naaresto ng may kapangyarihan o dahil sa ano pa mang rason ngunit walang deportation record o utos ng pagpapa-uwi: 5 taon;

C. Ang isang banyaga na tumagal ng labis sa ipinagkaloob na panahon ng pananatili sa Japan ay maaring makaalis mula Japan, ayon sa sariling kagustuhan (voluntary departure), kapag nasunod ang mga sumusunod na alituntunin:

1. Ang banyaga ay malayang humarap sa tanggapan ng Japanese Immigration na may layong lisanin ang Japan;

2. Ang banyaga ay hindi sumasailalim sa alin mang kategorya ng deportasyon maliban sa overstaying;

3. Ang banyaga ay hindi pa nahatulan ng pagkabilanggo sa salang larcency (pagnanakaw) o iba pang krimen habang nasa Japan;

4. Ang banyaga ay walang record ng deportasyon o pag-uwi dahil sa isang departure order;

5. Ang banyaga ay tiyak na aalis mula Japan sa lalong madaling panahon (sa pagprisinta, kinakailangan na mayroon ng valid passport o travel document at pera pambili ng ticket pauwi).

______________________________________

 

Home | About Us | Site Map | Contact Us | Archives
MAIN : Philippine News | Asian News | Migranteng Pinoy | Editoryal / Opinyon | Community News | Commentary | Pinoy Sports
LIFESTYLE : Pusong Pinay | Lakbay Pinoy | On Focus | Horoscope | Lathalaang Ginto | Maikling Kuwento | Beauty | Buhay OFW | Lunti  
SHOWBIZ :
Silangan Entertainment | Q & A | Ricky's Diary | Showbiz ka ba | Star Files | Tell no Tales | Hollywood Spills | Gets N'yo
INTERACTIVE :
Guestbook | Silangan Forum | Shopping

Powered by: 
Silangan Shimbun Web Admin
 

Silangan Shimbun
© 2003 - All Rights Reserved.